lovacskaa@gmail.com----- tel: 0040727897032

2013-05-16

AZ IDŐ FÉNYKÉPE - THE PHOTOGRAPH OF TIME

A torockószentgyörgyi várrom nyugatról, 1871 k. Veress Ferenc felvételének digitális másolata - Colţeşti, the castle ruins from west, about 1871 Digital Copy of    Ferenc Veress’s Photograph
A torockószentgyörgyi várrom nyugatról,  2003 -  Colţeşti castle ruins from west, 2003 © Fekete ZsoltA torockószentgyörgyi várrom délről, 1869 Veress Ferenc felvételének digitális másolata - Colţeşti castle ruins from south, 1869 Digital Copy of Ferenc Veress’s PhotographA torockószentgyörgyi várrom délről, 2003 - Colţeşti castle ruins from south, 2003 © Zsolt FeketeA torockószentgyörgyi várrom délről, 2007 - Colţeşti castle ruins from south, 2003© Zsolt FeketeA torockószentgyörgyi várrom délről, 2009 - Colţeşti castle ruins from south, 2003 © Zsolt FeketeA Székelykő, 1871 k. Veress Ferenc felvételének digitális másolata -The Szekler Rock, about 1871 Digital Copy of Ferenc Veress’s PhotographA Székelykő, 2003 -  The Szekler Rock, 2003 © Zsolt FeketeA Leánykő az Aranyos szorosában, 1872 Veress Ferenc felvételének digitális másolata - The Colţul Fetei Rock in the Arieş defile, 1872 Digital Copy of Ferenc Veress’s Photograph
A Leánykő az Aranyos szorosában, 1864 k. Orbán Balázs felvételének digitális másolata -  The Colţul Fetei Rock in the Arieş defile, about 1864 Digital Copy of Balázs Orbán’s photographA Leánykő helye az Aranyos szorosában, 2010 -  The place of Colţul Fetei Rock in the Arieş defile, 2010 © Zsolt Fekete
Verespatak, 1872 k.  Veress Ferenc felvételének digitális másolata - Roşia Montană, about 1872 Digital Copy of Ferenc Veress’s Photograph
Verespatak, 2002 -  Roşia Montană, 2002 © Zsolt FeketeA havasrekettyei vízesés, 1872 k. Veress Ferenc felvételének digitális másolata - The Răchiţele waterfall, about 1872 Digital Copy of Ferenc Veress’s PhotographA havasrekettyei vízesés, 2002 - The Răchiţele waterfall, 2002 © Zsolt FeketeA marosújvári kastély, 1864 k. Orbán Balázs felvételének digitális másolata - Ocna Mureş castle,  abaut 1864 Digital Copy of Balázs Orbán’s photographA marosújvári kastély, 2010 - Ocna Mureş castle, 2010 © Zsolt FeketeA kerelőszentpáli Haller kastély, 1864 k. Orbán Balázs felvételének digitális másolata  - The Haller castle in Sânpaul,  abaut 1864 Digital Copy of Balázs Orbán’s PhotographA kerelőszentpáli Haller kastély, 2004 -  The Haller castle in Sânpaul, 2004 © Zsolt Fekete


A Nyárád völgye Teremiből nézve, 1864 k. Orbán Balázs felvételének digitális másolata - The Niraj valley from Tirimia, 1864 Digital Copy of Balázs Orbán’s PhotographA Nyárád völgye Teremiből nézve 2004 -  The Niraj valley from Tirimia,  2004 © Zsolt Fekete
A szentdemeteri templom, 1864 k. Orbán Balázs felvételének digitális másolata -  Dumitreni church, abaut 1864 Digital Copy of Balázs Orbán’s PhotographA szentdemeteri templom, 2010 -  Dumitreni church, 2010 © Zsolt FeketeA Ferencesek temploma Székelyudvarhelyen, 1864 k. Orbán Balázs felvételének digitális másolata - The Franciscan church in Odorheiu Secuiesc, abaut 1864
Jézus kápolnája és a Budvár Székelyudvarhely mellett, 1864 k.
Orbán Balázs felvételének digitális másolata -  The Jesus Chapel and the ‘Budvár’ near Odorheiu Secuiesc, about 1864 Digital Copy of Balázs Orbán’s Photograph

Jézus kápolnája és a Budvár Székelyudvarhely mellett, 2000 - The Jesus Chapel and the ‘Budvár’ near Odorheiu Secuiesc, 2000 © Zsolt Fekete
Jézus kápolnája és a Budvár Székelyudvarhely mellett, 2000 - The Jesus Chapel and the ‘Budvár’ near Odorheiu Secuiesc, 2000 © Zsolt Fekete
Az Almási barlang közelről, 1864 k. Orbán Balázs felvételének digitális másolata - Close view of the Mereşti cave, abaut 1864 Digital Copy of Balázs Orbán’s Photograph
Az Almási barlang közelről, 2009 - Close view of the Mereşti cave, 2009 © Zsolt FeketeAz előpataki főkút és a fedett sétány, 1864 k. Orbán Balázs felvételének digitális másolata - The main fountain and the covered promenade in Vâlcele, abaut 1864 Digital Copy of Balázs Orbán’s Photograph
Előpatak, 2007 - Vâlcele, 2007 © Zsolt FeketeAz esztelneki kolostor, 1864 k. Orbán Balázs felvételének digitális másolata - Estelnic cloister,  abaut 1864 Digital Copy of Balázs Orbán’s Photograph


Az esztelneki kolostor, 2007 - Estelnic cloister, 2007 © Zsolt Fekete


Csíksomlyó, 1864 k. Orbán Balázs felvételének digitális másolata -  Şumuleu-Ciuc, abaut 1864 Digital Copy of Balázs Orbán’s Photograph


Csíksomlyó, 2002 - Şumuleu-Ciuc, 2002 © Zsolt FeketeA borszéki medvebarlang sziklái, 1864 k. Orbán Balázs felvételének digitális másolata  - The rocks of the Urşilor cave in Borsec, abaut 1864 Digital Copy of Balázs Orbán’s Photograph


A borszéki medvebarlang sziklái, 2010 - The rocks of the Urşilor cave in Borsec, 2010 © Fekete ZsoltA Donát szobor Kolozsvár mellett, 1871k. Veress Ferenc felvételének digitális másolata  - The Donát statue near Cluj Digital Copy of Ferenc Veress’s Photograph , abaut 1871


A Donát szobor Kolozsvár mellett, 2007  - The Donát statue near Cluj, 2007 © Zsolt FeketeA Tordai hasadék nyugati torkolata, 1864 k. Orbán Balázs fényképének digitális másolata - The western entry of the Turda gorge, about 1864 Digital Copy of Balázs Orbán’s photograph


A Tordai hasadék nyugati torkolata, 2004 - The western entry of the Turda gorge, 2004 © Zsolt Fekete


A Tordai hasadék nyugati torkolata, 2007  - The western entry of the Turda gorge, 2007 © Zsolt Fekete


Anyám György nagyanyám ölében, 1938 Ismeretlen fotográfus, Ikland - My mother on my György grandmother s lap, unknow photographer, Icland 1936


Anyám az ölemben, 1999 - With my mother on may lap, Icland 1999 © Fekete Zsolt


Magyar Nemzeti Múzeum  -  Humgarian National Museum, 2012
Paris Photo 2010, Carrousel du louvre


  Kulturminister Frédéric Mitterrand


Fekete Zsolt Az Idő Fényképe, Méry Ratio kiadó 2010 -  Zsolt Fekete The Photograph of Time , Méry Ratio publisher 2010


Erdélyről beszélni egyszerre könnyű és nehéz.
Könnyű, mert minden magyar embernek köze
van hozzá: mindnyájan többé-kevésbé tudjuk
azt, amit róla feltétlenül tudni kell. De nehéz is,
mert nagy érzelmek, sokféle indulat veszi körül
ezt a szépséges „bérces kishazát”, népek
és vallások, tájak és kultúrák egyedülállóan
gazdag találkozási pontját. Meg kell küzdenie
ezzel az ellentmondással annak is, aki képekben
akar beszélni a Királyhágón túli világról.
Az időutazás az emberiség egyik legrégibb vágya,
örökös szellemi kalandja. Amikor Fekete
Zsolt marosvásárhelyi fotográfus két 19. századi
elődje, Orbán Balázs és Veress Ferenc képei
nyomába szegődik, mi is beülünk vele az időgépbe
és hol száguldunk, hol ballagunk mellette
az eltűnt erdélyi idő nyomában. Kastélyok,
templomok, várak, udvarházak, hegyek-völgyek,
erdők-mezők bukkannak fel a régi és az
új felvételeken, és mindannyiszor, akaratlanul
is azt fürkésszük: mihez kezdett velük az idő.
A fotóművész vallomása munkájáról és vállalkozásáról:
A kiállítás Erdély másfél évszázaddal ezelőtti és mai, 21. századi
arcát egymással párhuzamba állítva idézi meg. Úgy mutatja
be a jelent és a múltat, hogy hatalmába kerítsen minket a
fénykép mágiája, amely a fotográfiának a térhez és az időhöz fűződő
sajátságos viszonyából fakad, és az egyes képpárokon pillanattá
sűríti a 150 évnyi időt. Orbán Balázs és Veress Ferenc
Erdély nevezetesebb földrajzi helyszíneiről és építményeiről készült
19. századi fényképeit megismételtem másfél évszázad múlva.
A digitálisan feldolgozott fényképek egymás mellé kerültek.
Meglepő, a képpárokon nem minden esetben az enyészet által válik
láthatóvá az idő. Egyes tájfotókon mintha megpihenne, képi
mozdulatlansága megdöbbent, máshol felújít, frissre meszeli a
templom falát, fákat ültet. A fizikai úton, amelynek során nekem
is sikerült lefényképeznem az elődeim által megörökített helyeket,
elkisért felvilágosult, humanista, európai szellemiségük, régiónk
határain túl ívelő, erdélyi puritanizmusuk, amelyből mind
a mai napig táplálkozom. Tanulom az elmúlás derüs elfogadását.
Szeretném, ha a vizuális élményen túl ezt is közvetítené a
kiállítás. A termeken végighaladva járják végig az utat.
Ahhoz, hogy a látvány leképezése minél hasonlóbb legyen
elődeiméhez, nekem is nagy formátumra kellett dolgoznom.
6×9 cm-es formátummal kezdtem a múlt század végén.
Aztán vettem egy 13×18 cm-es, illetve 9×12 cm-es hátfalra
dolgozó Plaubel műszaki fényképezőgépet, 120, illetve
210 mm-es objektívvel. Ilford Fp4 filmet használtam.
Digitális felvételeimet több képből állítottam össze, a legnagyobb
a Székelykőről készült Veress után, 80 mm-es objektívvel,
négy sorban összesen 60 képből. Ha figyelembe veszszük
a képenkénti feles átfedést, ez 6×12,5 cm-es érzékelőlapkának
(hátfalnak) felel meg.
A helyszínek beazonosításában sokat segítettek gyerekkori
kirándulásaim, eleinte szüleimmel együtt. Talán ekkor
oltódott belém az érzékenyebb szemlélés, apám mellett, aki
mindig tájképeket festett. A látvány megtalálásában templomok,
jellegzetes sziklák, hegyvonulatok adnak támpontot."

Cs. Lengyel Beatrix,  Magyar Nemzeti Múzeum

For ten years on, I have been repeating Balázs Orbán’s and Ferenc Veress’ photographs on renown Transylvanian sites of architectural and geogarphic interest made in the second half of the 19th century. When I started this work I did not realize that by repetion several arches of time would appear: a five generations’ historic time, then a technical time as in photography these have been the years of transition from analogue techniques to digital ones, and finally a shorter, personal period of time.
 My predecessors’ motivation was more than simply documenting; they were led by a certain photo-esthetic standard – even if not in a contemporary sense.[1] “When I found the picturesque location of Teremia, and unpacked my camera, the weather, which so often mocks photographers, intervened, because suddenly the sky became overcast…. ” (1.) One hundred and fifty years’ time polished this exigency perfectly smooth for the contemporary viewer. Regardless of the formal restrictions posed by repetition, I tried to make photographs which by themselves carry the particular visual language characteristic only for photography of all visual arts. This is intensified by the dialogue between the repeated and the repeating.
I wanted to reproduce as many old photographs as possible, in order to display in a more diverse way the time that stretches between them, and covers almost the entire history of photography. I also wanted to make the viewer think. Especially as we all know, but don’t like to face it, that it is not time that disappears, but us. We vanish from the scene, and the location, the landscape preserves only our traces. But I hope, after all, that watching the pictures, perhaps re-visiting old locations, the viewer – liberated from the pressure of time, of past and future – will be filled with tranquility instead: on some of the picture-pairs the visual stillness of time is breathtaking; I could say, one hundred and fifty years’ time shrinks to a second.
We exist. Coltesti: exists, when Balázs Orbán and Ferenc Veress took pictures of it; it exists now, when I am writing these lines, and exists, when the reader visits it.
I took photographs of many locations for the third time also, using a digital technique, so that these color pictures loosen the tension between the previous pairs of pages – the future is present also by them.
In the interpretation of the idea of repetition, I rely on the concept introduced by Kierkegaard. Thus I am not interested first of all in the process of remembrance directed toward the past (the way the Greek and modern culture perceived it), but in the gesture through which repetition turns toward the future, and thus is able to invoke simultaneousness – since historical time is not its organizing principle. To paraphrase another philosopher, the same does not return, only the return can be the same.[1] However, I think that our memories waiting for us in the future will be imbedded in our historical memories. For the similarity of the image composition, I had to
use large format also, as my ancestors did. I have started at
the end of the last century with 6×9 cm format. Then I
bought a Plaubel technical camera that works with a 13×18
respectively 9×12 cm back wall. I used Ilford Fp4 film.
I put together my digital images from more photographs.
The largest one is about Szekler Rock, after Ferenc
Veress, assembled from 60 images, in four rows. If we
take into account the 50% overlapping, this confirms with
a 6×12.5 cm back wall.
My childhood excursions helped a lot in identifying
the locations. My parents used to take me with them at the
beginning, and my father was painting landscapes. Probably
this was the occasion that lead me to a more sensible
observation. I have used churches, characteristic rocks,
mountain ranges as points of reference in finding the
1 megjegyzés:

Zsuzsa írta...

Csak így tovább!

Rendszeres olvasók